Met ingang van 1 januari 2000 heeft de overheid de btw op stucadoorswerk verlaagd om de werkgelegenheid te bevorderen.

Tot 15 september 2009 gold voor stucadoorswerk aan particuliere woningen van ten minste vijftien jaar oud het lage btw-tarief van 6%.

Dit verlaagde btw-tarief is met ingang van die datum verder uitgebreid.

Het is nu van toepassing op het stucadoorswerk aan woningen ouder dan 2 jaar.

Voor welke werkzaamheden aan de woning geldt het verlaagde btw-tarief?

Het verlaagde btw-tarief geldt voor het stucadoren van woningen ouder dan 2 jaar die door particulieren worden bewoond.

Voorbehandelingswerkzaamheden die een stucadoor moet verrichten, wordt overgaan tot het eigenlijke stucadoorswerk vallen ook onder het verlaagde btw-tarief.

Het verlaagde tarief is echter niet van toepassing als de werkzaamheden te ver afstaan van het eigenlijke stucadoorswerk.

Dit geldt bijvoorbeeld voor het aanbrengen van tegels of het plaatsen van een nieuwe wand alvorens met de stucadoorswerkzaamheden begonnen kan worden.

Het lage btw-tarief van 6% geldt behalve voor stucadoorwerk ook voor isolatiemaatregelen aan een woning.


                               
john@stucbeter.nl
06-13572847

Copyright ©

Stucadoorsbedrijf John Bierens  Alle rechten voorbehouden